Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća

Prijave se mogu podneti do 15.09.2021. godine

475
Foto: Canva

Zavod za ravnopravnost polova je raspisao Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu.


Pravo učešća na konkursu imaju oni koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu, odnosno supružnici koji su u bračnoj zajednici i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života.
Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara. Građevinska vrednost nekretnine koja se predlaže za kupovinu, ne sme biti veća od 2.000.000,00 dinara.

Prijave se mogu podneti do 15.09.2021. godine.

Više informacija na linku: https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/


Súbeh na udelenie nenávratných prostriedkov manželským párom na kúpu dedinských domov

Ústav pre rodovú rovnosť vypísal súbeh na udelenie nenávratných prostriedkov manželským párom na území AP Vojvodiny na kúpu dedinských domov so záhumienkom na rok 2021. Právo účasti na súbehu majú tí, ktorí nevlastnia bytový priestor, resp. manželia, ktorí sú v manželskom zväzku alebo nemanželskí partneri s dlhšie trvajúcim spolužitím. Účastníci súbehu môžu využiť iba jednu prihlášku a výška udelených prostriedkov nemôže presahovať 1.000.000,00 dinárov. Stavebná hodnota nehnuteľnosti, ktorá sa navrhuje na kúpu, nesmie presahovať 2.000.000,00 dinárov.

Prihlášky možno podávať do 15.09.2021.

Viac informácií možno dostať na https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here