Vianočný bazár v Báčskom Petrovci 18. decembra

Prihlášky vystavovateľov trvajú do 15. decembra

597
Zdroj: Obec Bački Petrovac

BACKI PETROVAC: Vianočný bazár v Backom Petrovci bude 18. decembra na Námestí slobody so začiatkom o 13.00 hod.


Organizátori podujatia Vianočný bazár v Báčskom Petrovci informujú záujemcov, ktorí sa plánujú prihlásiť, o nasledujúcich podmienkach a usmerneniach súvisiacich s podujatím:

Podujatie Vianočný bazár bude 18. decembra v Báčskom Petrovci na Námestí slobody. Oficiálny začiatok podujatia a programovej časti je plánovaný na 13.00 hod.

- Príchod vystavovateľov najneskôr do 10.00 hod. (ponechávanie vozidiel vo výstavnej ploche je zakázané).
- Organizátor zabezpečuje: stojany, elektrinu (osvetlenie, zásuvku) ku každému stojanu.
- Organizátor nezabezpečuje: stoly, stoličky a predlžovacie káble.
- Združenia/vystavovatelia si môžu priniesť vlastné stánky, podľa svojich potrieb.
- Harmonogram vystavovateľov podľa stánkov určuje organizátor a nie je možné ho meniť, každý stánok bude označený menom vystavovateľa.
- Výstavné miesta sú spoplatnené jednorazovo sumou 1 500,00 dinárov za obsadenú markízu.

Osobitne sa zdôrazňuje, že združenia/vystavovatelia, ktorí budú vo svojom stánku predávať potraviny, sú povinní mať platnú hygienickú knižku a povolenie veterinárnej inšpekcie na predaj produktov živočíšneho pôvodu!

Je prísne zakázané pripájať vykurovacie zariadenie k elektrickej sieti!

Prihlášky je možné podať osobne, emailom alebo poštou najneskôr do 15.12.2021.

Prihlášky si môžete stiahnuť v Obci Bački Petrovac, Kolarova č. 6, v servisnom stredisku pri pulte č. 1, v priestoroch Turistickej organizácie, Maksima Gorkog 17 alebo stiahnutý z webovej stránky obce www.backipetrovac.rs alebo stránky turistickej organizácie www.turizambackipetrovac.rs

Adresy, na ktoré môžete posielať žiadosti:
Obec Bački Petrovac
Kancelária predsedu obce
Kolárova 6
21470 Bački Petrovac
[email protected]
Turistická organizácia Obce Bački Petrovac
Maxim Gorkij 17
21470 Bački Petrovac
[email protected]

Kontaktné telefónne číslo, na ktoré sa môžete obrátiť je 021 / 780-247 alebo 021/780 -478 každý pracovný deň od 08:00 do 15:00.

Prihlášky môžete posielať na e-maily: [email protected] a [email protected]


Organizátori zo spoločnosti Vianočné trhy v Báčskom Petrovci budú informovať všetkých dlžníkov, ktorí sa plánujú zapojiť, o nasledujúcich podmienkach a pravidlách obchodu so spoločnosťou:

Podujatie Vianočné trhy sa uskutočnia 18. decembra 2021 v Báčskom Petrovci na Námestí slobody. Začiatky podnikania a časy programov sú stanovené na 13:00.

- Príchod vystavovateľov minimálne do 10.00 hod. a v areáli výstaviska zaplatenie parkovacieho poriadku.
- Bezpečnostný organizér: automaty, elektrický stĺp (osvetlenie, západka) pre každý automat.
- Organizátor nezabezpečuje: stoličky, taburetky a predlžovaciu šnúru.
- Združenia/vystavovatelia si môžu priniesť vlastné stoly podľa svojich potrieb.
- Rozmiestnenie vystavovateľov na strojoch určuje organizátor a výmeny nie sú možné. Každá strana bude mať nápis s menu vystavovateľa.
- Miesta pre vystavovateľov sú zohľadnené vo výške 1 500,00 dinárov za pobyt.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že združenia/vystavovatelia, ktorí budú prezentovať potraviny budú musieť zaplatiť hygienickú knižku a povolenie veterinárnej inšpekcie na odovzdanie produktov živočíšneho pôvodu!

Pripojenie fajčiarskych zariadení na elektrickú sieť je objednané!

Príhlášky je možné objednať osobne, emailom alebo poštou do 15.12.2021.
Ceny si môžete prevziať v Obci Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6, v stredisku pre obsluhu pri okienku č.1, v priestoroch Turistickej organizácie, Maxima Gorkého 17, alebo stiahnuť z webovej stránky: www.backipetrovac.rs a zo stránok turistickej organizácie www.turizambackipetrovac.rs

Nechajte odpoveď

Zadajte komentár
Tu zadajte svoje meno