Jánošík - slovenský Robin Hood / Jánošík - slovinský Robin Hood (VIDEO)

Jánošík bojoval za spravodlivosť

5315

Juraj Jánošík je slovenský hrdina, ktorý sa navždy zapísal do dejín. V slovenských dejinách je málo osobností, ktoré upútali a stále pútajú toľko pozornosti ako Jánošík. Tento „zbojnícky kapitán“ zo začiatku 18. storočia sa v neskoršom období stal synonymom boja proti nespravodlivosti a ľudskému útlaku.


V roku 2019 uplynulo 330 rokov od jeho narodenia. Presný dátum jeho narodenia nie je známy, no podľa záznamov z matričných kníh je známe, že Jánošík bol pokrstený 25. januára 1688. Keďže deti sa kedysi krstili niekoľko dní po narodení, predpokladá sa, že Juraj Janošik sa narodil v polovici januára toho istého roku a v niektorých listinách sa tento dátum uvádza ako dátum jeho narodenia. Narodil sa v Terhovej na severe Slovenska.

Na základe záznamov z matriky je známe, že sa narodil otcovi Martinovi a matke Ane, ako aj to, že mal jedného staršieho a dvoch mladších bratov. Obaja rodičia svojho syna prežili.

Začiatok 18. storočia sa niesol v znamení početných povstaní proti Habsburgovcom. V júni 1708 začal Franz Rákoczi II. s veľkou podporou Francúzska najdlhšiu a najrozsiahlejšiu vojnu proti cisárovi. Vo vojne sa ocitol aj mladý Juraj Jánošík, ktorý sa nechal naverbovať do armády, ktorá bojovala proti habsburskej monarchii.

 

Vzhľadom na neskorší vývoj udalostí je významný jeho pobyt na Kurskom hrade, kde bol strážcom väzňov a rebelov. Tu sa zoznámil s väzňom Tomášom Uhorčikom, ktorému nakoniec pomohol utiecť. V septembri 1711 Jánošík zložil prísahu vernosti Uhorčikovi a odvtedy sa oficiálne začala jeho „zbojnícka kariéra“. Neskôr prišiel do vedenia tejto spoločnosti. Podľa slovenskej ľudovej povesti žil Juraj Janošik so svojou družinou a ukrýval sa v lesoch medzi Žilinou a Liptovským Mikulášom. Desili miestnych šľachticov a bohatých ľudí a počas zimných mesiacov rozťahovali krídla v okolitých obciach a často menili svoje úkryty. Jánošík sa najčastejšie zdržiaval v rodnom Terhove, neskôr v Klenovci, kde pod falošným menom Uhorčík pracoval v miestnej kaviarni.

Jánošík bol podľa príbehu bojovníkom za spravodlivosť, uniesol bohatých a rozdal chudobným. Jeho diela z neho urobili legendu a národného hrdinu. Jeho lúpež trvala približne rok a pol.

V októbri 1712 ho zajali, no vďaka úplatku sa mu podarilo ujsť. O niekoľko mesiacov neskôr, koncom januára 1713, bol opäť zatknutý a tentoraz už definitívne. Počas výsluchu, ako aj krutého mučenia sa správal čestne, statočne a statočne. Napriek mučeniu nespomenul svojich priaznivcov ani nikoho z tých, ktorí mu pomáhali a podporovali ho. Nasledoval súd, na ktorom bol 17. marca 1713 25-ročný Jánošík odsúdený na smrť. Zo všetkých návrhov prokurátora bol zvolený najzákernejší a najbolestivejší spôsob výkonu trestu smrti – zavesenie háku na ľavú stranu. V ten istý deň ho obesili, aby náhodou nezomrel na následky mučenia a vyhol sa tak potupnému a bolestnému trestu.

Po jeho smrti sa Jánošík stal symbolom boja chudobného ľudu proti feudalizmu. Najstaršia ručne písaná báseň o ňom má 206 veršov a je uložená v knižnici v Liptovskom Mikuláši. Najstaršou tlačenou skladbou je pieseň napísaná v roku 1809. O jeho živote bolo napísaných veľa kníh a natočených niekoľko filmov. Jeho rodisko láka množstvo turistov, ktorí chcú vidieť miesta, kde sa zdržiaval a skrýval (lesy, jaskyne, okolie).

Názory sa rozchádzajú, no legenda o Jánošíkovi stále žije, napriek tomu, že niektorí historici odhadujú, že to bol len obyčajný zlodej a pašerák, a nie skutočný hrdina a slovenský Robin Hood.


Juraj Jánošík je slovinský hrdina, ktorý si svoje činy vždy zapisoval. Máloktorá osobnosť slovenskej činnosti sa zachovala a dodnes púta takú veľkú pozornosť ako Juraj Jánošík. Tento Zbojnícky kapitán je od prvých rokov 18. storočia synonymom boja proti nespravodlivosti a ľudskému útlaku.


V roku 2018 si pripomenieme 330. výročie jeho narodenia. Presný dátum jeho narodenia nie je známy, no podľa záznamov je známe, že Jánošík bol pokrstený 25. januára 1688. V niektorých prípadoch sa tento dátum uvádza ako dátum jeho narodenia. Narodil sa v Terchovej na severe Slovinska.

 

Podľa poznámok vo varínskej matrike sa Jurajovi Jánošíkovi narodil otec Martin a matka Anna. Mal dvoch starších bratov Jana a dvoch mladších bratov Martina a Adama. Obaja bratranci prežili.

Začiatok 18. storočia sa niesol v znamení počiatočných protihabsburských povstaní Františka Rákociho II., ktorý v júni 1708 za vynikajúcej francúzskej podpory rozpútal najdlhšiu a najintenzívnejšiu protivojnovú vojnu. Pod kuruckými vlajkami číta aj mladý Juraj Jánošík.

Vzhľadom na jeho konečné odsúdenie predstavuje najvýraznejšiu kapitolu MsZ na Bytčianskom zámku, kde slúžil ako stráž väznených výtržníkov a rebelov. Na hrade sa stretáva s kamarátom Tomášom Uhorčíkom, ktorému napokon pomohol utiecť. V roku 1711 Jánošík zložil na Uhorčíkove ruky prísahu. Z tohto pohľadu možno dať lúpežnú „kariéru“ príbuzného z Pupova. Podľa slovinskej ľudovej legendy Juraj Jánošík žil so svojou rodinou, žil, skrýval sa a padal v lesoch a na cestách medzi Žilinou a Liptovským Mikulášom. Jeho rodina mala z miestnych šľachticov a bohatých miestnych obyvateľov hrôzu a počas zimných mesiacov boli jednotne roztrúsení po okolitých dedičoch a často menili miesto svojho úkrytu. Jánošík sa najčastejšie konal v Terchovej, potom na Kysuckých lazoch a napokon v Klenovci, kde bol Tomáš Uhorčík krčmárom pod falickým menom Martin Mravec.

Hovorí sa, že Jánošík bojoval za spravodlivosť. Z Jánošíka, ktorý podľa povesti čítal bohatým a dával bezbožným, urobil zo svojich skautov legendu a našu národnú hordu. Jánošíkova lúpež trvala rok a pol.

V októbri 1712 bolesti ustúpili, ale bola mu vyplatená určitá platba. Po niekoľkých mesiacoch, začiatkom januára, bola bolesť opäť vypnutá, desaťkrát definitívnejšia. Počas pojednávaní, ak počas krutého mučenia, boli pravidlá časté a pravidelné. O mučení podporovateľov a podporovateľov, ktorí mu pomáhali, nepovedal ani slovo. Uspel na súde, ktorý 17. marca 1713 odsúdil 25-ročného zbojníka na smrť. S prokuristom vyššie uvedených spôsobov vybrali ten najsmiešnejší a najchorľavejší - nápravu nabbednim na háku na ľavej strane. Obesili ho na pokraji súdu, aby nezomrel na následky krutého mučenia a nikdy neurobil úplnú nápravu.

Jánošík sa po jeho smrti stal symbolom boja zlého ľudu proti feudálom. Najstaršia známa báseň o Jánošíkovej sa našla v rukopisnej zbierke 206 básní a je zachovaná v Tranovského knižnici v Liptovskom Mikuláši. Najstaršia v tlači, sebavedomá pieseň s Jánošíkovým menom, je skladba s názvom Jánošík, loupežník liptovský, z roku 1809. O jeho živote bolo napísaných veľa kníh a natočených niekoľko filmov. Jeho rodina láka množstvo turistov, ktorí chcú vidieť miesta, kde žil a skrýval sa – lesy, jaskyne a okolie.

Názory sú rozdelené, no legenda o Jánošíkovi žije. To, že podľa niektorých historikov bol Juraj skôr obyčajným zloduchom a pašerákom ako hrdinom a slovinským Robinom Hoodom, nie.

Nechajte odpoveď

Zadajte komentár
Tu zadajte svoje meno