Podpora pre študentov prvého stupňa stredných škôl

Obec Bački Petrovac poskytla stredoškolákom hodnotné darčeky

258
Zdroj: Obec Bački Petrovac

BACKI PETROVAC: Obec Bački Petrovac v utorok 14. decembra 2021 so začiatkom o 12:30 v obradnej sieni telocvične odovzdala poukážky pre prvákov Gymnázia Jána Kolára v Bačom Petrovci.


Začiatok školy je pre každého študentského šampióna udalosťou plnou emócií, začiatkom nového obdobia života, a preto zostáva v pamäti na celý život. Rodičia sa vždy snažia, aby toto podujatie bolo pre svoje deti čo najkrajšie, no bez pochýb ide o veľké výdavky pre rodinný rozpočet.

Obec Bački Petrovac preto vyšla v ústrety rodičom detí, ktoré nastúpili do prvého ročníka strednej školy vyčlenením určitých finančných prostriedkov z rozpočtu obce a prípravou darčekových poukážok na športové potreby a finančnej pomoci vo výške 7000 dinárov. Pri tejto príležitosti bolo udelených 76 poukážok, pričom finančné prostriedky boli udelené v novembri.

Poukážky odovzdali riaditeľke gymnázia Jarmila Vrbovski, predsedníčka obce Jasna Šproh, spolu s predsedom obecného zastupiteľstva Dr.Janom Jovankovićom, podpredsedníčkou NSSNM Dr.Tatianou Vujačić a členkou OZ. obecné zastupiteľstvo Mihál Hatala.


Podpora pre telocvične prvého ročníka

Obec Báčsky Petrovec odovzdala v utorok 14. decembra 2021 so začiatkom o 12:30 v slávnostnej sále telocvične pokyny k darčeku študentovi prvého ročníka Gymnázia Jana Kollara v Báčskom Petrovci.

Začiatok školy bol úspechom plných emócií, je to začiatok nového obdobia života, ktoré zostáva v pamäti na celý život. Príbuzní sú vždy silní, takže otec môže uspieť skôr, ako budú ich deti ešte nižšie, aj keď často ide o veľké náklady, kým sa rodina nezačne.

Preto Obec Báčsky Petrovec vyšla v ústrety príbuzným, ktorých deti začali navštevovať prvý ročník gymnázia, a tak už od začiatku komunity vyberala uličníkov a pred športovým náradím a náčiním pre nich pripravila tipy na darčeky. V tomto prípade bolo v novembri vydaných a vyplatených 76 darov.

Pokyny strany riaditeľke telocvične Jarmile Vrbovskej vydala predsedníčka obce Jasna Šprochová spolu s predsedníčkou zboru Dr. Jan Jovankovič, podpredseda NRSNM Dr. Tatiana Vujačić a člen Generálnej rady Michal Hatala.

Nechajte odpoveď

Zadajte komentár
Tu zadajte svoje meno