Vianočné trhy v Báčskom Petrovci

Prihlášky prijímame najneskôr do 15.12.

218

Podujatie Vianočné trhy sa uskutočnia dňa 18. decembra v Báčskom Petrovci na Námestí slobody. Oficiálny začiatok podujatia a programovej časti je stanovený na 13:00 hod.


Organizátori podujatia Vianoéčné trhy v Báčsko Petrovci informujú všetkých záujemcov, ktorí sa plánujú prihlásiť, o nasledujúcich podmienkach a usmerneniach súvisiacich s podujatím:

  • Všetky stánky musia byť postavené do 10:00 a vozidlá je možné parkovať v stánkoch (na ulici Maršala Tita).
  • Organizátor zabezpečuje: stánky, elektrišk trúv (osvetlenie, zásuvka) pred každým stánkom.
  • Organizér NEPOSKYTUJE: stolíky, taburetky a predlžovačku.
  • Združenia/vystavovatelia môžu priniesť svoje pulty podľa svojich výrobkov, ktoré vystavujú.

Miesto pred vystavovaním s platbou vo výške 1.500,00 dinárov za stánok alebo 500.00 dinárov za dlžkový meter pred vlastnými stánkami.

Prihlášky prijímame najneskôr 15.12.

Čerstvé byť zákazníkov pripojenie vykurovacích zariadení k elektrickej sieti!

Že przedsięcia/vystavovatelia, kojí budú vystavovať potravinárske výrobky, musia mat' platnú_sanitárnu knižku a utserdenie o veterinárnej kontrole na predaj mäsa_a mäsových výrobkov a mlieka a maslkyných produktov.

Prihlášky je možné podať osobne, poštou alebo poštou najneskôr do 15. decembra do 15:00 hod.

Prihlášky si môžete prevziat' v Obci Báčsky Petrovec, Kollárova č. 6, v centre pred službou na okienku č. 1, v priestoroch Turistickej organizácie, Maxima Gorkého 17 alebo stiahnuť z webovej stránky: www.backipetrovac.rs.

Adresy, na ktoré môžete doručovať svoje prihlášky:

  • Obec Báčsky Petrovec

Kancelária predsedu obce

Kollárova 6

21470 Báčsky Petrovec

[email protected]

  • Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec

Maxima Gorkého 17

21470 Báčsky Petrovec

[email protected]

Ak máte nejaké otázky, telefónne číslo, na ktoré môžete zavolať, je 021/2280-378 alebo 021/2280-478 každý pracovný deň od 8:00 do 14:00.

Prihlášky je možné zasielať na e-maily: [email protected] a [email protected]

Nechajte odpoveď

Zadajte komentár
Tu zadajte svoje meno