Dve storočia evanjelického kostola

Kedysi poľnohospodárska dedina Bulkes (Maglić) je dedinou s pohnutou minulosťou

336
FOTO: CIFRA MEDIA / SCREENSHOT

Kedysi poľnohospodárska dedina Bulkes (Maglić) je dedinou s pohnutou minulosťou, kde sa v priebehu rokov takmer úplne zmenila štruktúra obyvateľstva. Po Nemcoch a druhej svetovej vojne tu bola početná komunita gréckych utečencov pred občianskou vojnou. V roku 1948 boli vysídlení, a potom na toto miesto prišlo asi 1 500 kolonistov z Grdelice a okolia, neskôr aj z iných krajov, ktorí tu žijú dodnes.


hl.rs / Záverečná časť akadémie oslavy 200 rokov kostola

Nemci, bývalí obyvatelia Bulkesu, teda súčasného Maglića, pravidelne navštevujú bývalé majetky už viac rokov dozadu, časom sa zrodilo mnoho nových známostí a priateľstiev a naposledy aj nezvyčajný projekt kultúrnej spolupráce. Po období, keď bolo zničených 28 evanjelických farností v Báčke, kostol v Maglići zaberá osobitné miesto v kultúre pamäti Podunajských Švábov.

Willi Bauderer z nemeckého mesta Kirchheim má 82 rokov a narodil sa v Bulkesi. Aj pri tejto príležitosti je súčasťou delegácie Spolku Bulkešanov v Nemecku, ktorí sú stále viazaní na miesto svojho pôvodu. Združenie má okolo 300 členov, často sú to vnukovia bývalých obyvateľov Maglića a spoločným projektom je obnova evanjelického kostola v tejto dedine Báčskopetrovskej obce ako budúceho multikultúrneho centra. Republika Srbsko tiež investovala 15 miliónov dinárov na tieto ciele.

hl.rs / Zovňajšok ev. kostola v Maglići a ideový plán jeho vnútornej prestavby

Dlho rokov myšlienkou spojiť niekdajších a terajších obyvateľov tejto dediny sa unášal aj Radomir Zotović. Preto vykonal aj viaceré kroky. Od prvých návštev a zoznamovania sa prišlo sa aj k podpisovaniu partnerskej zmluvy medzi uvedenými obcami. A k spoločnej snahe zošľachtiť objekt niekdajšieho evanjelického kostola. Ten v súčasnosti má krásne rúcho, ale zvnútra ešte chátra a treba ešte mnoho energie a peňazí, aby sa z neho stalo kultúrne stredisko v Maglići.

hl.rs / Vnútro kostola ešte počká na rekonštrukciu

Príležitosť na to a na ďalšie dohovory a smernice bola v sobotu 29. a v nedeľu 30. októbra, keď usporiadali oslavy. Teraz na tretí pokus sa im podarilo veľkolepo zaznamenať 200. výročie evanjelického kostola, postaveného v roku 1820, ale pre koronavírus sa im nedarilo osláviť toto výročie pred dvoma rokmi, keď sa na to chystali. „Toto výročie oslavujeme s hrdosťou, pretože už dvadsať rokov udržiavame priateľské vzťahy s bývalými obyvateľmi Bulkesa, zakladateľmi našej najkrajšej obce v Srbsku, staviteľmi obce a kostola. Okrem tohto priateľstva spriatelili sme sa s mestom Kirchheim unter Teck, patrónom združeniu Domovinska zajednica Bulkes, a toto nové priateľstvo sme korunovali podpísaním partnerských vzťahov medzi Obcou Báčsky Petrovec a mestom Kirchheim unter Teck. Spolu s dnešnými starými priateľmi sme vytvorili aj dve nové združenia, ktorých jedinou úlohou je obnoviť starý evanjelický kostol a premeniť ho na multifunkčné kultúrne centrum,“ vyjadril sa Radomir Zotović. Preto si na oslavy pozvali všetky tieto subjekty a priateľov „dediny, ktorá má všetko“, akým heslom dočkajú všetkých pútnikov na vchode do Maglića.

hl.rs / Záber z výstavy z dejín Bulkesu

K jubileu pripravili viaceré podujatia. V sobotu žiaci kreslili na škridlice a otvorili aj dokumentárnu výstavu Po stopách Podunajských Švábov autora Borisa Mašića o pôvode a histórii Bulkesu. V nedeľu mali spomienkové sústredenie na starom cintoríne, svoje práce vystavili aj aktivistky združenia žien z Maglića a ústrednou bola akadémia pomenovaná 200 rokov kostola. V nej skĺbili a slovom a obrazom prezentovali všetky aktivity, ktoré ich priviedli k súčasnému stavu, na ktorý sú s právom hrdí. V programe vystupovali členovia miestneho KUS Đuru Jakšića, sólistka Tamara Ninićová a hostia Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej a Mládežnícky súbor dychových nástrojov z mesta Kirchheim unter Teck, ktorý program dotvorili umeleckou zložkou.

hl.rs / Hostia z Nemecka

Na úvod sa prihovoril aj predseda Miestneho spoločenstva Maglić Dušan Erak. Príbeh o dejinách prisťahovalectva, výstavbe dediny a 159 rokoch života Bulkešanov publiku priblížili žiaci ZŠ Žarka Zrenjanina, ktorí sa učia nemčinu ako cudzí jazyk. O výstavbe kostola hovoril Willi Bauderer, dlhoročný predseda OZ Domovinska zajednica Bulkes a súčasný predseda združenia Kirchheim – Petrovec. Roky spolupráce a budovania partnerských vzťahov sprítomnili filmovým prehľadom. Kultúrne centrum Bulkes – Maglić je projekt, ktorý posledné 3 roky realizovali petrovské a kirchheimské prostredie. O tom sa zmienili Hartmut Rehm a Violeta Cvetkovićová v mene novozaloženého združenia Kultúrne centrum Bulkes – Maglić. Oslava tohto veľkého a významného výročia by mala korunovať úsilie všetkých, ktorí prispeli alebo prispejú nejakým spôsobom k ďalšej spolupráci týchto dvoch komunít. V tomto zmysle sa prihovárali predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová a starosta mesta Kirchheim unter Teck Dr. Bader Pascal. Nedeľný program ukončili Ódou na radosť v prednese všetkých účastníkov programu.

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde