Na 24. festivale DIDA najlepší Staropazovčania

1124

Slávostným vyhodnotením ústredného obsahu a niekoľkých sprievodných súťaží včera sa v Pivnici skončil 24. festival Divadelných inscenácií dolnozemských autorov.


Po príhovore Kvetoslavy Imrekovej-Šusterovej s menami odmenených v súťaži 3. ročníka dramatických textov, poézie, prózy a filmových scenárov vystúpila Katarína Mišíková-Hitzingerová. V kategórii poézie odmenení sú: Kristián Lazarčík (1. a 3. cena), Nataša Zimanová (2. cena); v kategórii divadlo pre deti interpretované deťmi: Marianna Ibrahimi (1. cena) a Magdaléna Martišková (2. cena); v kategórii prózy: Kristián Lazarčík (1. cena), Zuzana Martišková (2. cena) a Marianna Ibrahimi (3. cena); v kategórii filmový scenár odmenený je autor Kristián Lazarčík. Všetky výherné texty budú spracované na 9. ročníku seminára Píšeš? Píšem! od 19. do 26. augusta 2018 v OD Janka Čemana.

Cena za poéziu pre Natašu Zimanovú z Kulpína (zľava)

V tento večer zverejnené boli aj výsledky súťaže o najkreatívnejší plagát. Na tohtoročnom festivale odznelo 14 predstavení a 11 z nich dopĺňal aj plagát. Komisia v zložení: Andrea Merníková, Vlasta Bolehradská a Miroslav Pap vybrali tri, autori ktorých získali cenu za najkreatívnejší plagát. Sú to: Anna Maľachová, autorka plagátu Úplný Gogoľ (pre Divadlo VHV Petrovec, Báčsky Petrovec), Miroslav Harbula autor plagátu Tilda (pre Slovenské vojvodinské divadlo, Báčsky Petrovec) a Jano Puškár autor plagátu Nový Protheus (pre KOKRAM, Kovačica). Komisia sa rozhodla udeliť aj pochválenie autorom plagátu pre divadelnú inscenáciu Kapitán John Peoplefox, ktorý vypracovali žiaci ZŠ 15. októbra v Pivnici Kristián Baďura, Boris Badinský a Miroslava Kolárová.

Súťažné, nesúťažné, hosťujúce

Kovačičanom Cena Janka Čemana (foto: A. Milcová)

Nasledovalo vyhodnotenie 24. ročníka festivalu DIDA 2018. V posudzovacej komisii boli aj tentoraz: Zuzana Tárnociová (predsedníčka), Dr. Zuzana Týrová a Vladimír Valentík (členovia). Správu prečítala predsedníčka a odmeneným diplomy a darčeky udeľovali Andrea Merníková a Vladimír Brňa, predsedníčka a člen organizačného výboru. Už úvodom správy odborníci konštatovali: „Sme naozaj šťastní, že aj napriek skutočnosti, že z našich prostredí odchádza veľa mladých ľudí na dlhšiu dobu do zahraničia, či už do školy, alebo za prácou, divadlo tu ešte zotrváva ako veľmi dôležitá zložka našej identity.“

Súbor zo Starej Pazovy pocestuje na Palárikovu

Podľa pravidiel festivalu všetky podmienky v súťaži o všetky ceny splnilo 6 divadelných predstaveníŽeby takto? režiséra a autora Jána Privizera na motívy slovenskej ľudovej rozprávky Jelenček, v podaní detí Ochotníckeho divadlo KC Kysáč, Pätnásťročná autorky Márie Kotvášovej-Jonášovej, v dramatizácii a réžii Vlatka Miksáda v podaní detí Slovenského kultúrno-osvetového spolku Erdevík, Za horami, za dolami behá Maťko za bláznami režisérky a autorky  Daniely Legíňovej-Sabovej na motívy slovenskej ľudovej rozprávky Múdry Maťko a blázni, v podaní detí KUS Petrovská družina Báčsky Petrovec, Zmätok v knihe autoriek Aničky Balážovej a Maríny Havranovej, v réžii Aničky Balážovej, Ivana Ječmena, Maríny Havranovej a Lýdie Gedeľovskej a v podaní detí ZŠ Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, Komu sa nelení, tomu sa zeleníautorky a režisérky Jarmily Mudrochovej v podaní detí Matice slovenskej Ilok, Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra, Nový Protheus autora Dragana Karlečíka, v réžii Svetlany Gaškovej a v podaní Kolektívu kreatívnych amatérov Kokram, Kovačica.

Tri inscenácie mali slovenského autora v širšom slova zmysle, teda  nie z Dolnej zeme, a v inscenácii sa nehovorí o živote Slovákov na Dolnej zemi. Teda iba o cenu za najúspešnejšie predstavenie okrem už uvedených šiestich inscenácií, súťažili: Tajomný šepot autora Václava Šuplatu, v réžii Jaroslava Šimona a v podaní Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice, Konečná stanica autora Stanislava Štepku, v réžii Alexandra Baka a podaní ochotníkov Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen Kulpín, Diabol v raji manželskom, autora Ferka Urbánka, režisérky Aničky Balážovej a v podaní ochotníkov SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV Stará Pazova.

Nesúťažné predstavenia na 24. festivale DIDA boli: Kapitán John Peoplefox, autora Dušana Radovića v réžii Jarmily Čobrdovej a Vesny Kámaňovej, v podaní žiakov ZŠ 15. októbra z Pivnice, a Úplný Gogoľ autorov umelcov z programu Na stojáka, režisérky a dramaturgičky Maríny Dýrovej v podaní hercov Divadla VHV Petrovec z Báčskeho Petrovca.

Hosťujúce predstavenia boli tri: Janíček Okúsánek Nenásytný autora Ivana A. Fodora, v kolektívnej réžii, zahrali členovia Záhoráckeho divadla Senica zo Slovenskej republiky, Bežný deň v nemocnici XY autorky Dany Turanskej, v réžii Mariána Lacka, ktoré podali členovia Divadelného súboru DAXNER Tisovec zo Slovenskej republiky a Tilda režisérky a autorky Kataríny Mišíkovej-Hatzingerovej, na motívy knihy  R. Dahla Matilda v podaní Slovenského vojvodinského divadla, Báčsky Petrovec.

Z konštatácií odborníkov ešte vyberáme: „Na tomto festivale DIDA  sme mali 3 nové autorské divadelné inscenácie: Nový ProtheusKomu sa nelení, tomu sa zelení a Zmätok v knihe, tiež 3 nové dramatizácie: Žeby takto?Pätnásťročná a Za horami, za dolami behá Maťko za bláznami, 86 súťažiacich hercov a 9 súťažných inscenácií o najúspešnejšie predstavenie. Novinkou je, že od tohto roku súťažia aj nové texty alebo dramatizácie pre detské divadlo o Cenu Elenky Hložanovej.

A na záver: Tilda zo SVD

Festival DIDA hodnotíme takto: Podľa počtu súťažných divadelných predstavení priemerný, viac bolo detských predstavení ako pre dospelých, ale tieto detské predstavenia boli naozaj povšimnutiahodné (pripomíname aj to pivnické), a niektoré prekonali aj predstavenia pre dospelých. Dobre je to. Dobre je, lebo nádej zostáva. Teda slovenské divadelníctvo prežije!“

Ceny tvorcom, hercom, predstaveniam

Cenu Janka Čemana získal Kolektív kreatívnych amatérov z Kovačice za divadelné predstavenie Nový Protheus v réžii Svetlany Gaškovej.

Cenu za nový inscenovaný text dolnozemského autora aj tohto roku dostal Dragan Karlečík z Kovačice, tentoraz za inscenáciu Nový Protheus.

Cenu za dramatizáciu alebo dramaturgiu niekedy komisia nemá komu udeliť, tentoraz však z troch veľmi dobrých dramatizácií sa rozhodli odmeniť Vlatka Miksáda za dramatizáciu textu autorky Márie Kotvášovej-Jonášovej Pätnásťročná.

Daniela Legíňová-Sabová je prvou nositeľkou Ceny Elenky Hložanovej

Cenu za najúspešnejšie predstavenie slovenského autora, ktoré festival DIDA predstaví na Palárikovej Rakovej v Čadci, získalo predstavenie Diabol v raji manželskom, autora Ferka Urbánka, ktoré podali členovia SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV Stará Pazova, v réžii Aničky Balážovej.

Cenu Elenky Hložanovej za najúspešnejší nový text pre deti, resp. za dramatizáciu detského textu, ktorá sa od tohto ročníka bude pravidelne udeľovať, získala Daniela Legíňová-Sabová za dramatizáciu slovenskej ľudovej rozprávky Múdry Maťko a blázni v predstavení Za horami, za dolami, behá Maťko za bláznami, v podaní členov KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca.

Aj tohto roku odmenení boli podľa pravidiel aj herci. Prvú cenu dostal Ivan Cickaz Kovačice (Nový Protheus), druhú cenu Martin Červený z Báčskeho Petrovca (Za horami, za dolami behá Maťko za bláznami), tretie ceny dostali: Jana Čizmanská z Kysáča (Žeby takto?) a Andrej Simendić zo Starej Pazovy (Zmätok v knihe).

Novinkou tohtoročného festivalu DIDA je aj Cena obecenstvaZískali  ju dva súbory: OD Janka Čemana v Pivnici za predstavenie Tajomný šepot a ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za predstavenie Zmätok v knihe.

Na záver včerajšieho záverečného večera na počesť odmenených SVD z Petrovca zahralo svoje najnovšie predstavenie Tildav réžii Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej.

Vďaka organizátorom v čele z Ochotníckym divadlom Janka Čemana a vďaka všetkým podporovateľom a divákom znovu sme bohatší o krásne umelecké dojmy a zážitky. Už sa tešíme na jubilejný 25. ročník festivalu DIDA 2019.

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde