Noc muzei a galerii 2022 v Petrovci

Noc múzeí pokračovala aj 15. mája 2022.

511
Foto: kulpin.net

„Po dvoch pandemických rokoch sa konečne uskutočňuje 18. ročník obľúbenej celoeurópskej Noci múzeí a galérií 2022,“ povedala na úvod včerajšej série podujatí v Báčskom Petrovci Daniela Marková, ktorá v mene riaditeľky Múzea vojvodinských Slovákov Anny Séčovej Pintírovej pozdravila prítomných v Galérii Zuzky Medveďovej na výstave Jubilanti: Škulec – Agarský – Ďurovka (60+60+50) s profesorom Rakidžićom.


Po otvorení uvedenej kolektívnej výstavy našich troch tohtoročných jubilantov, akademických maliarov Rastislava Škulca z Begeču, Jána Agarského zo Starej Pazovy a Michala Ďurovku z Kysáča, ktorí boli žiakmi profesora Rakidžića, vo foyer Slovenského vojvodinského divadla (SVD) otvorili samostatnú výstavu koláží Daniely Markovej a v pokračovaní v sieni SVD odznel koncert belehradskej skupiny Vroom. Noc múzeí pokračovala aj 15.mája 2022 a v SVD na Malej scéne vystúpilo Národné divadlo Sombor, Akadémia umenia Nový Sad, Kultúrne stredisko Pančevo, ktoré predviedlo predlohu Ivana Viripajeva Kyslík v réžii Milje Mazarak.

„Súčasný výtvarný život slovenskej komunity v Srbsku je poznačený skvelými maliarmi, grafikmi a sochármi. Medzi najvýznamnejších naších akademických maliarov strednej generácie patria aj naši tohtoroční jubilanti (šesťdesiatnici) Rastislav Škulec, Ján Agarský a Michal Ďurovka (päťdesiatnik). Svojráznou kuriozitou je, že sa v maľbe školili v rôznych obdobiach na novosadskej akadémii umení u rovnakého profesora Jovana Rakidžiča, ktorý s právom vystavuje svoje práce spolu s nimi na tejto jubilantskej výstave v Galérii Zuzky Medveďovej,“ ozrejmil výtvarný kritik Vladimír Valentík. Hovoriac o Rastislavovi Škulcovi zdôraznil, že v prvých rokoch po ukončení štúdia maľby Škulec sa veľmi energicky a silne prejavil na výtvarnej scéne v Novom Sade a poznačil ju predovšetkým svojím postmoderným priestorovým prejavom, nástennými a priestorovými inštaláciami a ako sochár bol radikálny a nekonvenčný. Najnovšie však, Škulec využíva aj rôzne formáty plátna, ktoré omaľúva do farebných plôch a z tých plôch zasa konštruktivisticky stavia nové obrazové celky.

„Ján Agarský je maliar, ktorý svoju tvorbu umiestnil na pomedzí krajinomaľby a abstraktnej maliarskej výpovede. I keď svoju maliarsku púť začal v rámcoch figurácie, relatívne rýchlo začal budovať vlastný čistý abstraktný prejav na základe kompozícií farebných plôch a v určitých obdobiach aj pomocou jednoduchej čiary. Farba a jej hodnoty sa stali jeho základným výtvarným prostriedkom,“ povedal V. Valentík o tvorbe druhého jubilanta podčiarkujúc, že v poslednom období Ján Agarský sa orientuje na krajinkársku interpretáciu a to tak, že na menšie oblé farebné plochy umiestnené do jeho základných farebných kompozícií namaľuje vertikálnu čiaru, ktorá vlastne vo videní pozorovateľa nadobúda výzor kmeňa košatého stromu. Tak sa Ján Agarský v poslednom období znovu dostal jednoznačne ku krajinomaľbe.

„Michal Ďurovka, najmladší maliar z našich jubilantov, je tiež zástancom abstraktného výtvarného prejavu zakladajúceho sa predovšetkým na kompozícii rôznofarebných plôch, ktoré kompozične konfrontoval najčastejšie v podobe nepravidelných, alebo oblých tvarov,“ uviedol V. Valentík a podľa jeho slov M.Ďurovka v jednej chvíli svoje skúsenosti s farebnými odtieňmi začal kompozične uplatňovať v horizontálnej podobe, v podobe horizontálnych navrstvených čiar neodolateľne pripomínajúcich rovinu.

Rastislav Škulec sa narodil 9. augusta 1962 v Lugu a v roku 1989 ukončil štúdium na Akadémii umení — odbor maľba v triede profesora Jovana Rakidžića. Pôsobí ako výtvarný pedagóg na Základnej škole Veljka Petrovića V Begeči a na Základnej škole Miroslava Antića vo Futogu.

Ján Agarský sa narodil 30. novembra 1962 v Starej Pazove. Na Akadémii umení v Novom Sade u prof. Jovana Rakidžića študoval v období 1991-1997 a v rokoch 1999 -2000 absolvoval doplnkové štúdium maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Jána Bergera. Pôsobí aka výtvarný pedagóg na ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a ŠOSO Antona Skalu v Starej Pazove.

Michal Ďurovka sa narodil 4. októbra 1972 v Novom Sade. Vyštudoval maľbu na Akadémii umení v Novom Sade, v triede profesorov Halila Tikvešu a Jovana Rakidžića. Pôsobí ako výtvarný pedagóg v Základnej škole Ľudovita Štúra v Kysáči a v Základnej škole Milice Stojadinović Srpkinje vo Vrdniku.

Početných prítomných na vernisáži koláží Daniely Markovej privítala riaditeľka SVD Viera Krstovská. O výtvarnej tvorbe D. Markovej hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík a o jej pedagogickej práci sa zmienila kolegyňa Branislava Bukvićová.

Daniela Marková sa narodila 6. apríla 1980 v Báčskej Palanke. Vyštudovala voľnú grafiku na Akadémii umení v Novom Sade u profesora Živka Đaka. Postgraduálne štúdium absolvovala na Akadémii umenia v Novom Sade roku 2015 u profesora Slobodana Kneževića. Pracuje ako učiteľka výtvarnej kultúry na ZŠ Jána Čajaka a gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Vernisáže hudobne ozvláštnili Zara Hansmanová, žiačka 2. ročníka a Marta Milašinovićová žiačka 7. ročníka hudobnej školy Josipa Slavenského z Nového Sadu.

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde