Održan festival „Spievajže, si spievaj…“

U sali Slovačkog vojvođanskog pozorišta

404
Foto: Opština Bački Petrovac

BAČKI PETROVAC: U nedelju 7. novembra 2021. godine u organizaciji MOMS Petrovac u sali Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Petrovcu održan je 29. Festival mladih pevača slovačkih narodnih pesama pod nazivom „Spievajže, si spievaj…“ uz finansijsku podršku Kancelarije za Slovake u dijaspori i Opštine Bački Petrovac.


Festival je otvorila predsednica opštine Bački Petrovac Jasna Šproh koja je u svom obraćanju osim ostalog iznela: „…Za nas Slovake je karakteristična ljubav prema slovačkoj narodnoj pesmi koju su naši preci negovali, čuvali, unapređivali i usmeno prenosili iz generacije u generaciju i time sačuvali svoj narodni identitet kao plod najdublje prisebnosti. Uz pesmu se lakše živelo, pesma je bila sastavni deo ženidbe i udaje, uz nju se tugovalo i zbijale šale. Na bogatstvo koje nalazimo u slovačkoj narodnoj pesmi mladim generacijama ukazuj i sami nastavnici muzičkog. A i izvršna vlast u opštini finansijski podržava ovaj događaj kao i celokupnu kulturu, jer jezik i kultura su segmenti kojim se na najlepši način pokazuju osobenosti svakog naroda odnosno narodnosti, dakle i nas Slovaka. Zato ih moramo očuvati, unapređivati i ostaviti našim potomcima kao nešto najdragocenije što imamo. Žalim učesnicima da naše narodne pesme koje ćemo ovde čuti izvedu što bolje i to u našoj tradicionalnoj nošnji koju su naše majke, bake ili rođaci sa ljubavlju pripremili za njih. Ujedno bi se zahvalila svima koji su doprineli održavanju ovog festivala, onim koji su izvođače pripremali ili obukli u predivne nošnje, ukrašavali pozornicu ili sve ovo organizovali. Obećavam da ćemo organizaciju ovakvih događanja i nadalje podržavati. Pošto je ovo kvalifikacija za festival „Susreti u pivničkom polju“, želim laureatima da se i u Pivnicama pokažu u najboljem svetlu a vama poštovana publiko želim lepe trenutke i da gromkim aplauzom podržite sve učesnike.“

Svojim prisustvom čast ovom događaju su ukazali predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac Jan Jovankovič, potpredsednica NSSNM dr Tatiana Vujačić, predsednik MSS Branislav Kulik, direktor ZKVS Vladimir Francisti, direktorka OŠ „Jan Čajak“ u Petrovcu Zdenka Dudić, direkorka SVP Viera Krstovski, predsednik Saveta MZ Bački Petrovac Jan Lačok, brojni sponzori i donatori koji su podržali ovaj događaj, kao i ljubitelji slovačke narodne pesme i njene interpretacije.

Na ovogodišnjoj ediciji u delu festivala pod nazivom „ Nade“ učestvovalo je 26 takmičara predškolskog i školskog uzrasta a u takmičarskom delu tri izvođača. Svim učesnicima poklone i diplome je obezbedila Opština Bački Petrovac. Interpretaciju i nošnju je ocenjivao stručni žiri u sastavu: Ana Medveđova, Mariena Stanković-Krivak , Olivera Popadić i Katarina Melegova-Melihova, dok su žiri publike sačinjavale renomirane pevačice: Katarina Balaž, Ana Očovej i Ana Struhar.

U revijalnom delu su nastupile Jarmila Virag, Ana Stanivuk i Rastislav Struhar i Samuel Kovač.

Pevače je pratio orkestar pod rukovodstvom Rastislava Struhara a isti su sačinjavali Jaroslav Spevak, Samuel Kovač i Vlastislav Struhar. Moderator festivala je bila Vjera Dorčova-Babijakova.

Na kraju festivala dodeljene su nagrade. U ime MOMS Petrovac događaj je ocenjivala njena predsednica Katarine Melegova-Melihova, koja je nagrade i dodelila a u ime žirija isto je uredila pedagog Ana Medveđova.

Nagradu kao najmlađa učesnica festivala ponela je četiri i po godišnja Lidia Mihaela Dite. Četiri ravnopravne nagrade za najlepšu nošnju su dobile: Lucia Hodolič, Petra Dobrik, Anita Fabri i Simona Sikora.

Sedam ravnopravnih nagrada za najuspešnije pevače u okviru edicije „Nade“ dobili su: Nina Častven, Adam Fabri, Marina Tordaji, Andrea Danko, Lenka Hodolič, Simona Sikora i Lea Ušjak.

Dve ravnopravne nagrade za autentičnost pesme poneli su: Pavel Poniger Ferero za pesmu „Pome, pajtaš, pome…“ a Miroslava Zelenak za pesmu „Cez dedinu“.

U takmičarskom delu treću nagradu stručnog žirije je dobila Aleksandra Muha, drugu Miroslava Zelenak a prvu Pavel Poniger Ferero a pravo učešća na festivalu „Susreti u pivničkom polju“ za sledeću godinu imaju nagrađeni prvom i drugom nagradom.

Nagradu žirija publike je osvojio Ivan Kopčok. Orkestar je svoje dve ravnopravne nagrade uručio Viktoriji Sabo i Ivanu Kopčopku.

Učesnici su se publici na kraju zahvalili za podršku i sa gledaocima su se rastali pesmom

„Spievajže, si spievaj…“.

Napisala:
Katarina Melegova Melihova

Foto: Opština Bački Petrovac

Festival Spievajže si, spievaj…

V nedeľu 7. novembra 2021 v organizácii MOMS Petrovec v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci odznel 29. Festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Spievajže si, spievaj za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obce Báčsky Petrovec.

Festival otvorila predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová, ktorá vo svojom príhovore okrem iného vyzdvihla: „Pre nás Slovákov je charakteristická láska k ľudovej slovenskej piesni, ktorú si naši predkovia pestovali, ochraňovali, zveľaďovali a ústne prenášali z generácie na generáciu v rámci pestovania svojej národnej identity. Je to ľudový výplod najhlbšej intimity. S piesňou sa mu ľahšie žilo, s piesňou sa vedel vydávať, či ženiť, pri nej robiť, ale keď bolo treba aj vyžalovať sa a smútiť. Ale aj žartovať. Preto je dobre, že hudobní pedagógovia upriamujú mladé generácie na to bohatstvo, ktoré nachádzame v slovenskej ľudovej piesni, aby si ho aj oni osvojili. Zrovna preto výkonná moc v obci finančne podporuje toto podujatie, ako aj kultúru vcelku, lebo jazyk a kultúra sú segmenty, v ktorých sa na najkrajší a najlepší spôsob prejavujú svojráznosti každého národa, či národnosti a teda aj nás – Slovákov. Preto si ich máme zachovávať, zveľaďovať a odovzdať našim potomkom ako niečo najvzácnejšie, čo máme. Prajem účastníkom, aby tie naše piesne, ktoré si dnes zvolili, čím krajšie predniesli v našom tradičnom ľudovom kroji, do ktorého ich mamy, staré mamy alebo príbuzné a známe s láskou vyobliekali. Zároveň chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa pričinili o toto podujatie: už či tým, ktorí spevákov pripravili, alebo ich do krojov obliekli, alebo zdobili javisko, či toto všetko zorganizovali. Sľubujem, že budete mať našu podporu pri jeho organizovaní aj v budúcnosti. Keďže je festival kvalifikačný pre Stretnutie v pivnickom poli, laureátom prajem, aby ich hlas aj v Pivnici dobre slúžil a vám, vážení diváci, želám krásne chvíle a aby ste nešetrili dlane a podporili všetkých účinkujúcich.“

Prítomnosťou podujatie poctili aj predseda Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec Ján Jovankovič, podpredsedníčka NRSNM Dr. Tatiana Vujačićová, predseda MSS Branislav Kulík, riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty, riaditeľka ZŠ Jána Čajaka v Petrovci Zdenka Dudićová, riaditeľka SVD Viera Krstovská, predseda Rady MS Petrovec Ján Lačok, početní sponzori a donori, ktorí podporili podujatie ako aj milovníci slovenskej ľudovej pesničky a jej interpretácie.

Na tohtoročnej edícii sa zúčastnilo v časti festivalu nazvanej Nádeje 26 účastníkov predškolského a školského veku a v súťažnej časti traja interpreti. Všetkým účastníkom podujatia darčeky a diplomy zabezpečila Obec Báčsky Petrovec. Prednesy a kroje oceňovala odborná porota v zložení: Anna Medveďová, Mariena Stankovićová-Kriváková, Olivera Popadićová a Katarína Melegová-Melichová a porotu obecenstva tvorili renomované speváčky: Katarína Balážová, Anna Očovejiová a Anna Struhárová.

V revuálnej časti vystúpili rozhlasové speváčky Jarmila Virágová, Anna Stanivuková a Rastislav Struhár a Samuel Kováč.

Spevákov doprevádzal orchester pod vedením Rastislava Struhára a tvorili ho Jaroslav Spevák, Samuel Kováč a Vlastislav Struhár. Festival moderovala Viera Dorčová-Babiaková.
Záver podujatia patril udeleniu cien. V mene MOMS Petrovec podujatie zhodnotila jeho predsedníčka Katarína Melegová-Melichová, ktorá ocenenia aj udelila a v mene poroty tak urobila hudobná pedagogička Anna Medveďová.

Odmenu ako najmladšia účastníčka festivalu získala štyri a polročná Lilia Michaela Díte. Štyri rovnoprávne ceny za najkrajší kroj získali: Lucia Hodoličová, Petra Dobríková, Anita Fábryová a Symona Sýkorová.

Sedem rovnoprávnych odmien za najúspešnejších spevákov medzi Nádejami získali: Nina Častvenová, Adam Fábry, Marína Tordajiová, Andrea Danková, Lenka Hodoličová, Simona Sýkorová a Lea Ušiaková.

Dve rovnoprávne odmeny za autentickosť piesne získali: Pavel Poniger Forero za pesničku Pome, pajtáš, pome… a Miroslava Zelenáková za pesničku Cez dedinu.

V súťažnej časti tretiu cenu odbornej poroty získala Alexandra Muchová, druhú Miroslava Zelenáková a prvú Pavel Poniger Forero a právo zúčastniť sa na Stretnutí v pivnickom poli na budúci rok získali odmenení prvou a druhou cenou.

Cenu poroty obecenstva si vyspieval Ivan Kopčok. Orchester svoje dve rovnoprávne ceny udelil Viktórii Sabovej a Ivanovi Kopčokovi.

Účastníci sa obecenstvu na záver poďakovali za podporu a s divákmi sa rozlúčili pesničkou Spievajže si, spievaj…

Napísala:

Katarína Melegová Melichova

 

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde