Opština Bački Petrovac u 2022. planira 22 projekta

Predsednica opštine Bački Petrovac, Jasna Šproh iznela koji su projekti u planu za narednu godinu

806

Predsednica opštine Bački Petrovac, Jasna Šproh, za dnevnik.rs je rekla da je nedavno usvojen treći rebalans budžeta, te da su ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine 711 miliona dinara, 71 milion se prenosi, te budžet opštine za naredu godinu iznosi 782 miliona dinara.


– Rebalans je rađen zbog javne nabavke u vezi sa kanalizacijom, projekat se radi u Bačkom Petrovcu i finansira iz opštinske kase. Drugim rebalansom budžeta za ovaj projekat izdvojili smo pet miliona dinara, a trećim rebalansom 32 miliona dinara da bismo sve to spojili i vrednost projekta bila 41 milion, te napravili javnu nabavku. To je kapitalni projekat za sledeću godinu – ističe predsednica opštine Bački Petrovac i dodaje da se javna nabavka raspisuje u ovoj godini i zato je urađen rebalans budžeta.

Kapitalni projekti za 2022. godinu u Bačkom Petrovcu su separat za građevinsku dozvolu vakumske kanalizacije za neseljeno mesto Bački Petrovac, projekat vredan 41,85 miliona dinara.

– Taj projekat će se raditi početkom iduće godine, a radovi će biti završeni do kraja marta ili aprila. Projekat za narednu godinu je i adaptacija vrtića u Magliću PU “Včielka”, koji obuhvata fasaderske i izolatorske radove, za šta smo izdvojili 500 hiljada dinara, ali to je samo naše učešće, očekujemo finansiranje iz drugih izvora – napominje Jasna Šproh.

U kapitalne investicije za narednu godinu spada i rekonstrukcija pešačkih staza i parkinga, te kolskih prilaza uz državni put drugog reda 111, što je jedan od prioriteta, ističe Šproh, i rehabilitacija kolovoznih konstrukcija ulica u Bačkom Petrovcu. U planu je i sanacija objekta Doma penzionera u Magliću i Bačkom Petrovcu, za šta je početak finansiranja 2022. godina, a već je raspisana javna nabavka i projekat treba da bude završen tokom naredne godine. Za taj projekat opština je izdvojila 3,7 miliona dinara.

– U kapitalne projekte za narednu godinu spada i rekonstrukcija dela Ulice Maršala Tita u Bačkom Petrovcu, što će biti započeto i završeno tokom iduće godine. Za ovaj projekat smo iz budžeta izdvojili milion dinara, ali očekujemo iz Uprave za kapitalna ulaganja dodatni priliv, jer ćemo kod njih konkurisati sa ovim projektom vrednim 55 miliona dinara – kaže Šprohova.

U Bačkom Petrovcu u planu je i izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju bunarskih šahtova i pripadajuće opreme bunara i vodovodne mreže u Bačkom Petrovcu i Kulpinu, za šta je izdvojeno iz opštinske kase 18,3 miliona dinara.

– Neposredni višak prihoda iz ranijih godina iznosi 9,3 miliona dinara, što znači prihod iz budžeta 9 miliona. Izrada projekta uređenja trga i pokretne pijace u Gložanu je takođe jedna od kapitalnih investicija za narednu godinu. Imamo izdvojenih milion dinara u budžetu i početak i kraj finansiranja bi trebalo da bude 2022. godina – kaže Šprohova.

U planu je i izgradnja i opremanje dečijih igrališta u Bačkom Petrovcu, Magliću i Kulpinu, za šta je Opština izdvojila 9,2 miliona dinara.

– Ove godine smo napravili dečije igralište u Gložanu i znamo koliko nam je potrebno novca za to. U planu je i rekonstrukcija prve faze objekta u Bačkom Petrovcu za potrebe Muzeja vojvođanskih Slovaka. Iz redova Slovaka imamo dobijenih 200.000 evra, a transferi od drugih nivoa vlasti osam miliona dinara i prihod iz budžeta dva miliona dinara. Planirani radovi vredni su 42,1 milion dinara. Javna nabavka biće raspisana u toku 2022. godine navodi Šprohova.

Projekat koji će biti realizovan u narednoj godini je i parterno uređenje Spomen-parka kapetanu Božidaru Žugiću u Gložanu, za šta je Opština izdvojila 1,86 milion dinara.

– Planiramo i sanaciju i adaptaciju Doma kulture u Kulpinu za šta smo izdvojili 700 hiljada dinara, ali tu isto očekujemo sredstva iz drugih izvora. Za projekat sanacije, adaptacije Doma kulture u Magliću takođe smo izdvojili 700 hiljada dinara i očekujemo dodatna sredstva od viših nivoa vlasti za taj projekat. U planu je i nabavka kućica za manifestacije na otvorenom prostoru, za šta je izdvojeno milion dinara – ističe Jasna Šproh.

U narednoj godini biće urađena i adaptacija sanitarnog čvora jaslene grupe Predškolske ustanove “Včielka“ u Gložanu, za šta je Opština izdvojila 2,6 miliona dinara, te će biti urađen projekat iz sopstvenih sredstava.

– Predviđena je i adaptacija objekta OŠ “Jan Amos Komenski” u Kulpinu za ispunjavanje uslova protivpožarne zaštite, za šta je izdvojeno 4,4 miliona dinara i već je raspisana javna nabavka, te očekujemo početkom 2022. godine izvršenje – navodi predsednica opštine i dodaje da je u planu i adaptacija toaleta za učenike u OŠ “Jan Amos Komenski” u Kulpinu, za šta je izdvojeno 9.7 miliona dinara, takođe iz sopstvenih sredstava planiraju da urade ovaj projekat.

Iduće godine biće sanirana i evangelistička crkva u Magliću u vrednosti od 1,4 milion dinara. Početak finansiranja bio je 2019. godine, a nastavlja se i ulaganje i u narednoj godini, jer prema rečima predsednice opštine Bački Petrovac imaju neutrošena sredstva iz ranijih godina, tačno milion i 404 hiljade dinara.

– U planu je i uređenje Spomen-parka Žarko Petrović, izgradnja dečijeg igrališta, milion dinara u budžetu za to je planirano za Maglić – kaže predsednica opštine.

Iduće godine će biti sprovedena i nabavka automatizovanog aparata za dijagnostiku i analizu urina za potrebe primarne zdravstvene zaštite, za šta je iz budžeta izdvojeno tri miliona dinara. Kupovina aparata biće početkom iduće godine. Jasna Šproh kaže da u 2022. godini imaju u planu 22 projekta.

– Nešto ćemo finansirati iz sopstvenih sredstava, nešto iz drugih izvora konkurisati preko projekata – zaključuje predsednica opštine Bački Petrovac.

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde