Pri spomienke na druhého petrovského farára Jána Stehlu V BÁČSKOM PETROVCI

281
Foto: Hlas ľudu

Služby Božie v Báčskom Petrovci včera popoludní sa uskutočnili pri hrobke druhého petrovského farára Jána Stehlu (1787 – 1868).


Hrobka, v ktorom sa v súčasnosti nachádza rakva zosnulého Jána Stehlu, nie je tá, do ktorej bol roku 1868 aj pochovaný. Hoci bol pochovaný na novom (teda dnešnej lokalite) cintoríne, pri úprave cintorína jeho telesné pozostatky boli náhradne prenesené na miesto, kde i dnes odpočíva.

Hrobku a prvotný náhrobný kameň cirkev pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia roku 2018 celkovo vynovila a hrobka je obložená novým kameňom.

Farár Ján Vida pri tohtoročnom významnom míľniku pripomenul, že petrovská cirkev v tomto roku ešte dodatočne dala očistiť kameň, zvýrazniť vyryté písmenká a k tomu doložili aj reprodukciu jeho portrétu z namaľovaného obrazu.

Viac ako šesťdesiat zoskupených Petrovčanov ešte raz vzdali hold niekdajšiemu petrovskému farárovi Jánovi Stehlovi. V rámci služieb na cintoríne miestny farár spolu s kantorkou Slovenkou Benkovou-Martinkovou vykonal služby Božie presne takým poradím, aké sa zvyknú konať aj v kostole.

Po kázni farár Ján Vida sprítomnil niektoré údaje zo životopisu Jána Stehlu. Na záver k hrobke položili aj kvety a presunuli sa aj k hrobkám ďalších dvoch petrovských farárov pochovaných na tunajšom cintoríne – k hrobke farárov Juraja Mrvu (1836 – 1915) a Pavla Škantíka (1912 – 1987). Na každom punkte zástup spolu s farárom a kantorkou zaspieval piesne z Evanjelického spevníka.

Cirkevný zbor SEAVC v Petrovci pri príležitosti významných jubileí v Petrovci, aké tohto roku bude i dvojsté výročie od posvätenia kostola (1823), vytýčil si aj 155. výročie smrti druhého petrovského farára. Jednou teda z markantných postáv v dejinách Petrovca bol aj farár Ján Stehlo (1787 – 1868), ktorý v rokoch 1818 – 1868 celých 50 rokov bol kňazom tohto cirkevného zboru.

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde