SNS 2022: Kresby Zuzky Medveďovej

"V tomto roku si pripomíname 125 rokov od narodenia našej prvej akademickej maliarky Zuzky Medveďovej"

222
Z vernisáže: (zľava) Maša Lončarová, Aleksandra Stefanovová, Daniela Marková, Vladimír Valentík, Jasna Šprochová a Anna Séčová-Pintírová

V úvodnom víkende k Slovenským národným slávnostiam v nedeľu 7. augusta ako druhá v poradí z troch otvorených výstav, bola usporiadaná vo výstavnej sieni Galérie Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci, ktorá patrí pod správu Múzea vojvodinských Slovákov. Pre tohtoročné Slovenské národné slávnosti prichystali ďalší skvost – výstavu pomenovanú Kresby Zuzky Medveďovej.

„V tomto roku si pripomíname 125 rokov od narodenia našej prvej akademickej maliarky Zuzky Medveďovej a táto dnešná výstava je jedna z podujatí pripomínania si tohto jubilea. Výstavou Kresby Zuzky Medveďovej ukazujeme kresliarske schopnosti umelkyne, prevažne zo študentských čias, pričom pre tento projekt je dôležité, že väčšinu kresieb verejnosť doteraz nevidela,“ povedala na úvod riaditeľka MVS Anna Séčová-Pintírová, predtým ako privítala hostí na podujatí.

Vernisáže sa zúčastnilo veľa návštevníkov

Výstava Kresby Zuzky Medveďovej je výsledok viacročného výskumu dvoch autoriek Daniely Markovej a Anny Séčovej-Pintírovej. Realizáciu výstavy a katalógu mali na starosti dve autorky, ktoré mali za úlohu skúmať život, prácu a dielo našej prvej akademickej maliarky. Autorky pozornosť upriamili na jej kresby, ktoré boli závetom venované Petrovčanom a nachádzajú sa vo fonde Galérie Zuzky Medveďovej. Výber z kresieb mala na starosti magisterka Daniela Marková.

Vypozorovať detaily Zuzkiných kresieb

„Samozrejme, veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli svojou prácou a vedomosťami k tomu, aby projekt prebiehal na vysokej úrovni. Tu mám na mysli predovšetkým autorov, recenzentku Aleksandru Stefanovovú, kurátorku a historičku umenia Múzea Vojvodiny, dokumentaristu Zdenka Lončara, ktorý preukázal vysokú mieru zodpovednosti, vedomostí a práce na príprave katalógu a výstavy, ako aj prekladateľov a korektorov. Realizáciu projektu finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre kultúru, informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Obec Báčsky Petrovec,“ zdôraznila Séčová-Pintírová.

Expozícia obsahovala nielen portréty, ale aj akty a krajinky

Potom niekoľko slov o samotnom projekte rozpovedala aj Daniela Marková. Pred 30 rokmi, čiže v roku 1992, k obnoveným Slovenským národným slávnostiam v tomto priestore výstavu Neznáma a známa Zuzka organizoval Vladimír Valentík. Na tej výstave bolo 39 Zuzkiných kresieb. Viac o tej udalosti a o umeleckom zážitku zo súčasného podania Zuzkiných prác sa zmienil znalec života a diela Zuzky Medveďovej Vladimír Valentík a po ňom sa slova ujala aj recenzentka projektu Aleksandra Stefanovová.

Na úvod si prítomní vypočuli skladbu Menuet skladateľa Johana Sebastiana Bacha v podaní Maše Lončarovej, žiačky 3. triedy Hudobnej školy Josipa Slavenského a na záver aj skladbu Etuda.

Pri realizácii muzeálnych a galerijných aktivít a projektov vždy môžu počítať na podporu lokálnej samosprávy. Tak je aj v súčasnosti, a preto sa česť výstavu otvoriť dostala predsedníčke Obce Báčsky Petrovec Jasne Šprochovej.

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde