Božićni bazar u Bačkom Petrovcu 18. decembra

Prijave za izlagače traju do 15. decembra

686
Izvor: Opština Bački Petrovac

BAČKI PETROVAC: Božićni bazar u Bačkom Petrovcu održaće se 18. decembra na Trgu slobode sa početkom u u 13.00 časova.


Organizatori manifestacije Božićni bazar u Bačkom Petrovcu obaveštavaju zainteresovane izlagače, koji planiraju da se prijave, o sledećim uslovima i smernicama vezanim za manifestaciju:

Manifestacija Božićni bazar će se održati 18. decembra u Bačkom Petrovcu na Trgu slobode. Zvaničan početak manifestacije i programski deo je planiran za 13.00 časova.

– Dolazak izlagača najkasnije do 10.00 časova (zabranjeno je ostavljati vozila unutar izlagačkog prostora).
– Organizator obezbeđuje: štandove, električnu energiju (rasveta, utičnica) za svaki štand.
– Organizator ne obezbeđuje: stolove, stolice i produžne kablove.
– Udruženja/izlagači mogu doneti svoje tezge, u skladu sa svojim potrebama.
– Raspored izlagača po štandovima određuje organizator i nisu moguće izmene, svaki štand će biti obeležen imenom izlagača.
– Izlagačka mesta se naplaćuju jednokratno 1.500,00 dinara po zauzetoj tendi.

Posebno je naglašeno da udruženja/izlagači koji će na svom štandu prodavati prehrambene proizvode su u obavezi da poseduje validnu sanitarnu knjižicu i dozvolu veterenarske inspekcije za prodaju proizvoda životinskog porekla!

Strogo je zabranjeno priključenje uređaja za grejanje na električnu mrežu!

Prijave je moguće dostaviti lično, mailom ili poštom najkasnije do 15. decembra 2021. godine.

Prijave možete preuzeti u Opštini Bački Petrovac, Kolarova br. 6, u uslužnom centru na šalteru br.1, u prostorijama Turističke organizacije, Maksima Gorkog 17 ili preuzeti sa sajta opštine www.backipetrovac.rs ili sajta turističke organizacije www.turizambackipetrovac.rs

Adrese na koje možete dostaviti Vaše prijave:
Opština Bački Petrovac
Kabinet predsednika opštine
Kolarova 6
21470 Bački Petrovac
[email protected]
Turistička organizacija Opštine Bački Petrovac
Maksima Gorkog 17
21470 Bački Petrovac
[email protected]

Kontakt telefon na koji se možete obratiti je 021/780-247 ili 021/780 -478 svakog radnog dana od 08.00 – 15.00 časova.

Prijave možete poslati na e-mail: [email protected] i [email protected]


Organizátori podujatia Vianočné trhy v Báčskom Petrovci oboznamujú všetkých záujemcov, ktorí sa plánujú prihlásiť, o nasledujúcich podmienkach a smerniciach súvisiacich s podujatím:

Podujatie Vianočné trhy sa uskutoční dňa 18. decembra 2021 v Báčskom Petrovci na Námestí slobody. Úradný začiatok podujatia a programová časť sú stanovené na 13.00 hodinu.

– Príchod vystavovateľov najneskoršie do 10.00 hodiny a na výstavných priestoroch platí zákaz parkovania vozidla.
– Organizátor zabezpečí: stánky, elektrický prúd (osvetlenie, zásuvku) pre každý stánok.
– Organizátor nezabezpečuje: stoly, stoličky a predlžovaciu šnúru.
– Združenia / vystavovatelia si môžu priniesť svoje pulty, v súlade so svojimi potrebami.
– Rozvrh vystavovateľov na stánkoch určí organizátor a výmeny nie sú možné. Každý stánok bude mať nadpis s menom vystavovateľa.
– Miesta pre vystavovateľov sa účtujú vo výške 1.500,00 dinárov za stánok.

Zvlášť zdôrazňujeme, že združenia/vystavovatelia, ktorí vo svojom stánku budú predávať potravinové výrobky, musia mať platnú sanitárnu knižku a povolenie veterinárnej inšpekcie na predaj výrobkov živočíšneho pôvodu!

Prísne je zakázané pripojenie vykurovacích prístrojov k elektrickej sieti!

Prihlášky možno doručiť osobne, mailom alebo poštou najneskoršie do 15. decembra 2021.
Prihlášky si môžete prevziať v Obci Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6, v stredisku pre služby na okienku č.1, v miestnostiach Turistickej organizácie, Maxima Gorkého 17 alebo stiahnuť si z webovej stránky: www.backipetrovac.rs a stránky turistickej organizácie www.turizambackipetrovac.rs

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde