Obaveštenјe za učenike osnovnih i srednјih škola i studente iz opštine Bački Petrovac

Obaveštenјe

85

Obaveštavaju se učenici i studenti iz opštine Bački Petrovac da će od 30.08.2023. godine početi prijem zahteva za regresiranje dela troškova mesečne autobuske karte od mesta stanovanja do mesta škole odnosno visokoškolske ustanove.


POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANјE PRAVA NA REGRESIRANјE MESEČNE AUTOBUSKE KARTE :
1. zahtev i izjava u skladu sa odredbama člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku preuzimaju se u Odelјenju za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove, šalter br. 2, Ul. Kolarova 6, Bački Petrovac, od 30.08.2023. godine,
2. potvrda od škole, ORIGINAL, da učenik redovno pohađa školu,
3. potvrda sa fakulteta, ORIGINAL, da je student redovno upisao godinu studija i da se školuje o trošku budžeta,
4. fotokopija mesečne autobuske karte,
5. fotokopija dokumenta odnosno očitan biometrijski dokumenat koji dokazuje identitet učenika odnosno studenta (zdravstvena kartica, lična karta ili izvod iz MKR),
6. fotokopija kartice tekućeg računa korisnika, roditelјa odnosno staratelјa.
Priznavaće se samo zahtevi sa kompletno podnetom dokumentacijom!

Oznámenie pre žiakov zakladných a stredných škôl a študentov z územia obcе Báčsky Petrovec

Oboznamujú sa žiaci a študenti z územia obce Báčsky Petrovec, že sa od 30.08.2023 budú prijímať žiadosti o subvencovanie časti nákladov mesačného autobusového lístka z miesta bývania do miesta školy a vysokoškolskej ustanovizne.

POTREBNÉ DOKLADY NA USKUTOČNENIE PRÁVA NA SUBVENCOVANIE MESAČNÉHO AUTOBUSOVÉHO LÍSTKA:
1. žiadosť a vyhláška v súlade s článkom 103 odsek 3 Zákona o všeobecnom správnom konaní, ktoré možno prevziať v Oddelení pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločenské úkony, okienko č. 2, Ul. Kollárova 6, Báčsky Petrovec, od 30.08.2022,
2. potvrdenie zo školy, ORIGINÁL, že žiak pravidelne navštevuje školu,
3. potvrdenie z fakulty, ORIGINÁL, že študent zapísal riadny akademický rok a že sa školí z rozpočtu,
4. fotokópia mesačného autobusového lístka,
5. fotokópia dokladu alebo vytlačené údaje z biometrického dokladu, ktorým sa zisťuje identita žiaka a študenta (zdravotná karta, osobný preukaz alebo výpis z matriky narodení),
6. fotokópia bankového účtu užívateľa, rodiča alebo zákonného zástupcu.
Akceptované budú iba žiadosti s kompletnou dokumentáciou!

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde