Obeležen Dan Petrovca

U sredu.

157
Foto: Bački Petrovac

U sredu (25.05.) godine u prostorijama Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac je obeležen Dan Petrovac.


Tradično obeležavanje ovog praznika je ove godine izostao zbog pandemije COVID – 19 te su članovi saveta zajedno sa predsednikom Saveta MZ Bački Petrovac Ondrom Bovđišom obeležili ovaj dan u vidu sastanaka, na kojem su prisustvovali predsednica opštine Jasna Šproh i predsednik Skupštine opštine dr Jan Jovankovič.

Radi podsećanja Dan Petrovca se proslavljaju od 2002. godine. Kao praznik, rođendan sela, određen je 25.maj na osnovu istorijske godine 1745. kada su prvi Slovaci došli u Petrovac na futoško vlastelinstvo. Novi doseljenici su potpisali ugovor sa tamošnjom vlašću futoškog vlastelinstva koja ima je garantovala određena prava i obaveze. U ime Slovaka ugovor je potpisao Matej Čanji, a u ime Srba kmet Veselin Sekulić 25.maja 1747.godine. Ovaj datum se danas obeležava kao dani Petrovca.

Proslava traje tri dana i to uvek tokom vikenda koji je najbliži 25.meju. Iz godine u godinu održavaju se brojni društveni i kulturni događaji, izložbe, sportska takmičenja. Svečanom akademijom, koja je sastavni deo proslave, a čija osnovna nit jesu jubileji i proslave zabeležene tokom tekuće godine, počinju petrovačke trodnevne svečanosti. Ovom prilikom dodeljuju se zahvalnice kolektivima, udruženjima, sportskim klubovima i pojedincima koji obeležavaju svoj jubilej odnosno višegodišnji uspešan rad.


Zaznamenaný Deň Petrovca

Včera 25. mája v miestnostiach Rady Miesteho spoločenstva Báčsky Petrovec bol zaznamenaný Deň Petrovca. Tradičné oslavy tohto sviatku sa tentoraz nekonali v dôsledku pandémie COVID-19, takže členovia rady spolu s predsedom Rady MS Báčsky Petrovec Ondrejom Bovdišom zaznamenalli tento deň usporiadaním zasadnutia, na ktorom boli prítomní predsedníčka obce Jasna Šprochová a predseda zhromaždenia obce Dr. Ján Jovankovič.
Deň Petrovca sa oslavuje od roku 2002. Za sviatok dediny zvolený bol 25. máj, ktorý je určený podľa historického dátumu. Totiž prví Slováci sa do Petrovca prisťahovali roku 1745 na vtedajšie futocké panstvo. Noví obyvatelia podpísali zmluvu s vrchnosťou o osídlení futockého panstva, ktorá prisťahovaným zaručovala viaceré dôležité práva, ale aj povinnosti. V mene Slovákov zmluvu podpísali Matej Čani a v mene Srbov richtár Veselin Sekulić 25.mája 1974 a tento dátum sa dnes zaznamenáva ako Deň Petrovca.
Oslavy prebiehajú tri dni a vždy je to najbližší víkend k 25. máju. Rok čo rok sa tu striedajú početne spoločenské, kultúrne podujatia, výstavy, športové akcie. K oslavám dediny v značnej miere prispieva aj slávnostná akadémia, základnou niťou ktorej sú jubileá a oslavy, ktoré si v danom roku pripomíname, a je to zároveň aj otvorenie osláv. Tu sa udeľujú aj ďakovné listiny jubilujúcim kolektívom, združeniam, športovým klubom a jednotlivcom za viacročnú nepretržitú úspešnú činnosť.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here