Preko Pokrajinskog fonda od sada i kredit za kupovinu semena, đubriva i hemije

155
Foto: Canva

Vojvođanima je na raspolaganju 13 kreditnih linija, a novina je konkurs za kreditnu podršku u kupovini semenske robe, đubriva i zaštitnih sredstava u poljoprivredi.


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je oglas za 13 kreditnih linija čiji konkursi su otvoreni do 31. oktobra.

Vojvođanski proizvođači mogu da konkurišu za kredit u nabavci nove pogonske i priključne mehanizacije, opreme za navodnjavanje i bušenje bunara, opreme za stočarske farme, košnica, košnica, pčelinjih rojeva, za nabavku plastenika i staklenika, za preradu voća, povrća i grožđa, za nabavku protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima, za izgradnju silosa, hladnjača, nabavku priplodnih grla, poljoprivrednog zemljišta do pet hektara i podizanje višegodišnjih zasada.

Novina je konkurs za kreditnu podršku u kupovini semenske robe, đubriva i zaštitnih sredstava u poljoprivredi. U tekstu konkursa istaknuto je da prilikom predaje dokumentacije, predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja sertifikovane semenske robe sa deklaracijom, prodaja veštačkog đubriva i zaštitnih hemijskih sredstava u poljoprivredi. Uvezeno seme uz otpremnicu, mora da ima fitosertifikat, sertifikat o sortnosti semena (OECD) i sertifikat o kvalitetu semena (ISTA). Takođe, jedino ovaj kredit se mora otplatiti za godinu dana.

Tekstove konkursa i prijavu možete pronaći OVDE.

Otplata i grejs period

U zavisnosti za koju liniju se konkuriše, maksimalni iznos kredita može biti od dva do 4,5 miliona dinara, a najmanje od 300.000 do 600.000.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od jedan odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od pet godine u koji je uključen grejs period od 24 meseci, računajući od dana prenosa sredstava, a za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata. Otplaćuje se u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, 21001 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6 sa naznakom „Za konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2022. godini“. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/557-451.

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde