Slovenské vojvodinské divadlo dvadsaťročné

Každá nová divadelná sezóna znamená pokračovanie vyše 150-ročnej tradície tunajšieho divadelníctva.

451

Idea založiť Slovenské vojvodinské divadlo (SVD) v podstate stavala na zošľachtení ochotníckeho divadla Slovákov v Srbsku, ktoré na celoštátnej úrovni za posledné polstoročie dosahovalo mimoriadne úspechy.

Tak SVD vzniklo ako špičková inštitúcia a bolo založené na základe uznesenia Výkonnej rady Zhromaždenia AP Vojvodiny. Uznesením zo dňa 14. apríla 2003 zakladateľské práva a povinnosti následne prebralo na seba Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec, teda dovŕšilo sa presne dvadsať rokov, ako existuje táto naša profesionálna divadelná inštitúcia.

Záber z predstavenia Zuzka Turanová, 2003

Poslaním a náplňou SVD je rozvíjanie divadelnej kultúry na profesionálnej úrovni. Za dve desaťročia pôsobenia SVD na riaditeľskom poste sa vystriedali až šiesti riaditelia. Prvým bol Vladimír Valentík, po ňom potom prišli Ján Čáni, Pavel Čáni, Jaňa Urbančeková-Fejzulahiová, Ivana Ilićová a Viera Krstovská.

Každá nová divadelná sezóna znamená pokračovanie vyše 150-ročnej tradície tunajšieho divadelníctva. Repertoárové a umelecké smerovanie SVD určuje Umelecká rada.

Hoci sa pod inscenácie v SVD podpisujú naši profesionálni režiséri a dramaturgovia, veľkým nedostatkom je vyškolené herecké družstvo, takže sa SVD zatiaľ opiera o najlepších amatérskych hercov a o hosťujúcich profesionálov.

Z detského predstavenia Štyria škriatkovia, 2012

Od prvej inscenácie Zuzka Turanová v roku 2003 do roka zo začiatku naštudovali dve predstavenia (pre dospelých, ale i pre deti), takže doteraz uviedli 33 premiér.

SVD povinne reprízovo vystupuje v prostrediach, v ktorých žijú vojvodinskí Slováci, a v iných mestách na zájazdoch a festivaloch. Od založenia SVD každý rok koncom augusta organizuje Petrovské dni divadelné.

O samotnej inštitúcii knižne vyšli dve publikácie. Prvá publikácia pokrstená katalóg a pomenovaná 5 rokov Slovenského vojvodinského divadla vyšla roku 2009 a za ňu sa podpisuje Pavel Čáni a druhý katalóg autorky Annamárie Boldockej-Grbićovej 15 rokov Slovenského vojvodinského divadla – ostatných 10 sezón vyšla roku 2018. Okrem toho z produkcie SVD sú aj ďalšie publikácie.

Podozrivá osoba, 2014

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde