Tancuj, tancuj … Prihlášky zaslať do 10. mája

604
Foto: Hlas Ľudu

Na shôdzi Organizačno-správnej rady jubilejného 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj v Hložanoch prerokovali organizačné otázky tohto najmasovejšieho podujatia Slovákov v Srbsku a vôbec Slovákov mimo materskej krajiny.

Hovorili o náplni festivalu, propagačnom materiáli, sprievodných podujatiach a návrhu finančného plánu.

Spoluzakladatelia a spoluorganizátori Festivalu:Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Kultúrno-osvetový spolok Jednota v Hložanoch, Obec Báčsky Petrovec, Miestne spoločenstvo Hložany a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzývajú folklórne súbory, spevácke skupiny a orchestre, aby sa zúčastnili na 50. Folkórnom festivale Tancuj, tancuj…

Prosíme odborných pracovníkov v ustanovizniach, spolkoch alebo v združenich, aby najneskoršie do 10. mája zaslali vyplnenú písomnú prihlášku. Účastníci festivalu sú povinní svoje vystúpenia zladiť s kritériami festivalu.
Písomné prihlášky treba zaslať do 10. mája na:

              [email protected]

              Njegoševa 16     21000 Nový Sad

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde