U Kulpinu održana tribina pod nazivom „Ljudska prava“

Lokalno akcioni plan "Obrazovanje Roma 2021-2025"

203
Foto: Opština Bački Petrovac

U utorak 07.12.2021 povodom planirane aktivnosti održavanja tribine iz Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma 2021-2025 OŠ „Jan Amos Komenski” u Kulpinu posetili su: Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica, Ljiljana Mihajlović, direktorka Kancelarije za inkluziju Roma Novi Sad, Romeo Mihajlović, radioničar na tribini, Danijela Bogdanović, koordinator za romska pitanja Opštine Bački Petrovac i Miroslav Necić, predsednika Udruženja Roma Bački Petrovac.


Učenicima sedmog i osmog razreda na času iz građanskog vaspitanja održana je tribina na temu “Ljudska prava” koja je imala zadatak edukaciju učenika, njihovo interaktivno delovanje kao i upoznavanjem sa ljudskim pravima, zakonima itd.

Cilj ove tribine je upoznavanje učenika sa ljuskim pravima, prepoznavanje predrasuda, stereotipa i diskriminacije, na koji način se susrećemo sa njima i kako se ponašati u društvu, a ne ugrožavati ničija ljudska prava. Zaključak svih učesnika na radionici i učenika škole bio je sledeći:

“Poštovanje i uvažavanje različitosti je naše najveće bogatstvo koje treba negovati i deliti sa svima”.


Realizovaná verejná tribúna pod názvom Ľudské práva, aktivita LAP pre vzdelávanie Rómov 2021-2025

Dňa 7.12.2021 v rámci plánovaných aktivít týkajúcich sa uskutočňovania tribún z Lokálneho akčného plánu pre vzdelávanie Rómov 2021-2025. Základnú školu Jána Amosa Komenského v Kulpíne navštívili Jelena Jovanović, pokrajinská poslankyňa, Ljiljana Mihajlović, riaditeľka Kancelárie pre inklúziu Rómov Nový Sad, Romeo Mihajlović, dielenský pracovník pre tribúnu, Danijela Bogdanović, koordinátor pre rómske otázky obce Báčsky Petrovec a Miroslav Necić, predseda Združenia Rómov Báčsky Petrovec.

Pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka na hodine občianskej výchovy bola realizovaná tribúna na tému Ľudské práva, ktorej úlohou bolo edukovať žiakov, poukázať na ich interaktívne pôsobenie a informovať ich o ľudských právach, zákonoch atď.

Tribúna bola zameraná na zoznámenie žiakov s ľudskými právami, rozpoznávanie predsudkov, stereotypov a diskriminácie, spôsob, na ktorý sa s nimi stretávame, na to ako sa správať v spoločnosti a ako neohrozovať nikoho v oblasti ľudských práv. Účastníci dielne a iní žiaci školy nakoniec uzavreli, že uctievanie a rešpektovanie rozmanitosti je naše najväčšie bohatstvo, ktoré treba pestovať a zdieľať so všetkými.

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde