Radovi u Osnovnoj školi „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu

Adaptacijom su obuhvaćeni postojeći sanitarni čvorovi u prizemlju i na spratu.

276
Izvor: Opština Bački Petrovac

KULPIN – U Osnovnoj školi „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu izvršeni su radovi na adaptaciji sanitarnog čvora za učenike. Izvršene radove je obišla predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh sa saradnicima. Adaptacijom su obuhvaćeni postojeći sanitarni čvorovi u prizemlju i na spratu.


Raspoloživi prostor se adaptacijom racionalnije koristi tako da se u prizemlju pored muškog i ženskog sanitarnog čvora za učenike formirao i sanitarni čvor za invalide i prostor za održavanje higijene. Na spratu se pored sanitarnih čvorova formirao i prostor za održavanje higijene i centralnu pripremu tople potrošne vode. U sanitarnim čvorovima je predviđen određen broj wc šolja, pisoara i umivaonika. Tokom radova se vršila određena rušenja postojećih zidova prema hodniku, u cilju proširenja prolaza.
Iz budžeta opštine je za ovaj projekat izdvojeno 8.754.578,40 dinara.


Práce na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne

Na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne boli vykonané práce na adaptácii školských toaliet na prízemí a na poschodí. Vykonané práce pozrela predsedníčka Obce Báčky Petrovec Jasna Šprochová so spolupracovníkmi. Priestor sa adaptáciou racionálnejšie využil, takže vedľa mužského a ženského sociálneho zariadenia pre žiakov upravené je i zariadenie pre invalidov a priestor na udržiavanie hygieny.

Na poschodí sa okrem uvedenej adaptácie toaliet utvoril i priestor na udržiavanie hygieny a centrálnu prípravu teplej úžitkovej vody. Sociálne zariadenia bude vybavené určitým počtom záchodových mís, pisoárov a umývadiel. Počas prác sa niektoré jestvujúce steny museli zrúcať za účelom rozšírenia priestoru.

Z rozpočtu obce na tejto projekt bolo vyčlenených 8.754.578,40 dinárov.

Ostavi odgovor

Molimo vas unesite komentar
Unesite vaše ime ovde